?

Log in

No account? Create an account
їздив на Артполе, поїду ще! - alt17 [entries|archive|friends|userinfo]
alt17

В начало

їздив на Артполе, поїду ще! [Jul. 27th, 2009|11:56 pm]
alt17
[Tags|]

В поезде на Винницу семья разгадывает сканворд:
- "Предал Христа", 4 буквы...
- Еврей?.. е-в-р-е-й... не подходит... ... ... цыган?.. ...


А вообще, вот:їздив на Артполе, поїду ще! )
LinkReply